Δυσπραξία
Δυσπραξία

Λίγα λόγια για την Δυσπραξία ή αλλιώς για τον ανεπαρκή φυσικό προσανατολισμό.

 

Η Δυσπραξία είναι μία κατάσταση που μπορεί να συνοδεύεται (αλλά όχι και να συνδέεται άμεσα) με τη Δυσλεξία, την ΔΕΠ-Υ, τη Δυσγραφία ή τη Δυσαριθμησία. Για να το πούμε πιο απλά, είναι «η αδέξια μορφή της δυσλεξίας».

 

Τι σημαίνει όμως ο όρος αδεξιότητα;

Πρόκειται για τη διαστρέβλωση δύο αισθήσεων:

α) της ισορροπίας

β) της κίνησης

 

Αυτή η διαστρέβλωση των παραπάνω αισθήσεων είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει όταν το άτομο είναι αποπροσανατολισμένο. Αλλά και όχι μόνο! Το άτομο μπορεί να είναι και προσανατολισμένο. Απλώς, ο φυσικός προσανατολισμός τέτοιων ατόμων δεν είναι βέλτιστος, δηλαδή δεν είναι στο σωστό σημείο, αλλά μπροστά από το σώμα και κάτω από τη γραμμή των ματιών.

 

Αυτός ο ανεπαρκής φυσικός προσανατολισμός έχει ως αποτέλεσμα τη σύγχυση των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Είναι σαν να υπάρχει ένα εμπόδιο στην κεντρική γραμμή του σώματος που απαγορεύει να «κοιτάξει» στην άλλη πλευρά. Ως εκ τούτου έχουμε:

 

Συμπτώματα της Δυσπραξίας:

  • Το εμπόδιο της κεντρικής γραμμής δεν επιτρέπει στα μάτια να κοιτάξουν πέρα από τη γραμμή. Για αυτά τα άτομα ο κόσμος είναι κομμένος στα δύο. Ο μισός κόσμος της άλλης πλευράς δεν υπάρχει. Έτσι, όταν το άτομο μιλάει, δεν κοιτάζει το συνομιλητή του κατευθείαν στα μάτια. Αν τον κοιτάζει, ένα μάτι συνήθως παρεκκλίνει σε διαφορετική κατεύθυνση.

 

  • Έτσι επηρεάζεται και η ακουστική αντίληψη. Το άτομο ίσως ακούει ήχους αλλοιωμένους, είτε πολύ δυνατούς είτε πολύ χαμηλούς. Ίσως να νομίζει ότι έρχεται από λάθος σημείο. Αυτό εξηγεί γιατί το πρόβλημα συνήθως το βλέπουμε και ως ακουστική ελλειμματική διαταραχή.

 

  • Όταν το άτομο διαβάζει, κρατάει το βιβλίο από τη μία πλευρά, μερικές φορές και σε ορθή γωνία.

 

  • Όταν το άτομο γράφει, το χαρτί είναι σε μία πλευρά. Συνήθως το γυρίζουν υπό γωνία έτσι ώστε η γραφή να είναι κάθετη και όχι από τα αριστερά προς τα δεξιά. (Δείτε εδώ ένα παράδειγμα γραφής λόγω δυσπραξίας)

 

  • Ανεπαρκής συντονισμός. Το άτομο είναι αδέξιο και ίσως δυσκολεύεται να περπατάει ομαλά, να δένει τα κορδόνια ή να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που απαιτεί καλό συντονισμό των κινήσεων.

 

  • Διαταραχή της πλευρίωσης  (δεξί – αριστερό χέρι).  Το άτομο δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό χέρι και να κουνήσει το χέρι ή το πόδι του πέραν της κεντρικής γραμμής του σώματός του.

 

Όλοι οι δυσλεξικοί, λόγω του ότι αποπροσανατολίζονται πολύ συχνά, βιώνουν πολλές φορές σε κάποιο βαθμό τη Δυσπραξία. Μόνο το 10% - 15% των δυσλεξικών παιδιών εκδηλώνουν χρόνια κατάσταση. Αυτό όμως αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την Αγωγή Προσανατολισμού Davis® και κατόπιν με τη μέθοδο της Ιδανικής Ρύθμισης.