Δυσαριθμησία
Δυσαριθμησία

Όλα τα άτομα που έχουν δυσλεξία δεν σημαίνει ότι έχουν και πρόβλημα με τα μαθηματικά. Αν όμως σε ένα παιδί παρουσιαστεί πρόβλημα στα μαθηματικά τότε μιλάμε για αριθμητική ανικανότητα (acalculia) ή δυσαριθμησία (dyscalculia). Αν θέλει να το αντιμετωπίσει επιτυχώς, θα πρέπει να κυριαρχήσει σε κάποιες έννοιες που σχετίζονται με τα μαθηματικά. Αυτές οι έννοιες είναι:

 

 

 

 • Έννοια του χρόνου
 • Έννοια της αλληλουχίας
 • Έννοια της τάξης

 

Η μη ακριβής αντίληψη του χρόνου κατά κανόνα προκαλεί προβλήματα με τα μαθηματικά, επειδή ένα άτομο χωρίς την έμφυτη αίσθηση του χρόνου δεν μπορεί να αναπτύξει μία ακριβή έννοια της αλληλουχίας (η απλή αρίθμηση για παράδειγμα είναι θέμα αλληλουχίας). Αν οι έννοιες του χρόνου και της αλληλουχίας λείπουν ή δεν είναι ακριβείς, προφανώς θα λείπει και η έννοια της συνέπειας, άρα θα είναι αμφίβολος και ο διαχωρισμός των εννοιών της τάξης και της αταξίας.  

 

 

Συμπτώματα:

 • Λάθη σε απλές πράξεις όπως είναι 2 x 3 = 5. ( εδώ υπάρχει σχέση με τη δυσλεξία στην ανάγνωση καθώς εδώ το σύμβολο x έχει γίνει + λόγω του αποπροσανατολισμού).
 • Μέτρημα με τα δάχτυλα

 

 

Συχνές δυσκολίες σε άλλους τομείς που συνδέονται με τη Δυσαριθμησία:

 • Προσανατολισμός (αριστερό - δεξί)
 • Να ακολουθήσουν χάρτες ή οδηγίες που έχουν κάποια αλληλουχία
 • Να πουν την ώρα
 • Να είναι στην ώρα τους
 • Να σημειώνουν τις μουσικές νότες
 • Στην ισορροπία και το συντονισμό κινήσεων στα αθλήματα ή το χορό
 • Να θυμάται γεγονότα στη σωστή σειρά

 

Μέσα λοιπόν από την Αγωγή Προσανατολισμού Davis® και την Κυριαρχία στις Βασικές Έννοιες Davis® το άτομο αποκτά πραγματική γνώση στα θεμελιώδη στοιχεία των Μαθηματικών. Έτσι αποφεύγεται ο χειρισμός τους επειδή απλώς το άτομο έχει την ικανότητα να θυμάται τις μηχανικές διαδικασίες.