Η μέθοδος Davis® δεν βασίζεται σε φάρμακα
Η μέθοδος Davis® δεν βασίζεται σε φάρμακα

Αυτό που συχνά αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι Davis® είναι ότι σε άτομα με ΔΕΠ-Υ έχουν χορηγηθεί φάρμακα όπως είναι τα Ritalin, Strattera ή Concerta. Τέτοιου είδους φάρμακα όμως επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να μάθει και να εφαρμόσει τις τεχνικές συγκέντρωσης, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος. Επιπλέον, πολλά φάρμακα που προβλέπονται για άλλες καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη ή το άγχος ίσως αποτρέψουν την επιτυχία των τεχνικών Davis®. Σε γενικές γραμμές, ψυχοτρόπες ουσίες, διεγερτικά και αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στέκονται εμπόδιο στο Πρόγραμμα.

 

Οι περισσότεροι πελάτες Davis® που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εξάρτηση της φαρμακευτικής αγωγής για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους ή τα προβλήματα της προσοχής τους, το επιτυγχάνουν. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, τα εργαλεία Davis®  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτικά και με συνέπεια. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί το άγχος και η κούραση της καθημερινής ζωής αποτρέπουν τη χρήση αυτών των εργαλείων. Ο καθένας άλλωστε μπορεί να έχει μία κακή μέρα. Για το λόγο αυτό η επιτυχία του Προγράμματος βασίζεται στο πραγματικό κίνητρο που έχει το άτομο για αλλαγή.

 

Είναι επίσης σημαντικό οι γονείς να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν το παιδί τους να χρησιμοποιεί τα εργαλεία Davis®. Μπορεί να είναι δελεαστικό για έναν γονέα να επιστρέψει στη χρήση των φαρμάκων μετά το Πρόγραμμα ειδικά όταν το παιδί επιστρέψει στο σχολείο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχία που το παιδί είχε βιώσει με τα εργαλεία Davis®. Όχι μόνο τα φάρμακα επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί τις τεχνικές αλλά στέλνουν ένα μικτό μήνυμα: αφενός το παιδί έχει τώρα την ικανότητα να είναι προσανατολισμένο και να ελέγχει τα επίπεδα της ενέργειάς του με τις τεχνικές Davis®, και αφετέρου ότι πρέπει να πάρει ένα χάπι γιατί οι τεχνικές κάπως αποτυγχάνουν.

 

Οι σύμβουλοι Davis® θα αξιολογήσουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένα. Παρόλο που ένας σύμβουλος Davis® δεν θα δεχτεί πελάτη που παίρνει φάρμακα, δεν θα προβεί κιόλας σε άμεση σύσταση για τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Αντιθέτως, το ζήτημά του, αν θα πρέπει να συνεχίσει τα φάρμακα ή όχι, είναι θέμα του πελάτη σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

 

Σε γενικές γραμμές, τα φάρμακα που συνταγογραφούνται κατά κύριο λόγο για τον έλεγχο της προσοχής ή της συμπεριφοράς είναι αυτά που πιθανόν εμποδίζουν την επιτυχία του προγράμματος Davis®. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φάρμακα που προβλέπονται για τις φυσικές ασθένειες όπως το άσθμα, την υπέρταση ή το διαβήτη δεν είναι πρόβλημα. Ωστόσο, ο πελάτης θα πρέπει να αποκαλύπτει πλήρως στο σύμβουλο κάθε είδος φαρμάκου που λαμβάνει – είτε με συνταγή γιατρού είτε όχι – έτσι ώστε ο σύμβουλος να γνωρίζει την πιθανή επίδραση αυτών των ουσιών.