Γιατί πλαστελίνη;
Γιατί πλαστελίνη;

Όταν ένα δυσλεξικό άτομο θέλει να μάθει κάτι τέλεια, δηλαδή να το κυριαρχήσει, θα πρέπει να γίνει μέρος της διαδικασίας της σκέψης του.

 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το δημιουργήσει όχι μόνο νοητικά αλλά στον πραγματικό κόσμο. Απαιτεί δηλαδή δημιουργία έξω από εμάς για να κυριαρχηθεί.

 

Η Κυριαρχία λοιπόν επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της πλαστελίνης!

 

Όταν κάνουμε την ιδέα της λέξης με πλαστελίνη, αυτό που κάνουμε είναι η δημιουργία αυτής της ιδέας στον πραγματικό κόσμο.

 

Όταν δημιουργούμε την ιδέα της λέξης με πλαστελίνη, και μετά προσθέσουμε το πώς φαίνεται η λέξη και πώς ακούγεται, έχουμε δημιουργήσει την λέξη στον πραγματικό κόσμο. Αυτή η λέξη κυριαρχείται.