Οι βασικές ικανότητες των δυσλεξικών ατόμων
Οι βασικές ικανότητες των δυσλεξικών ατόμων

Κάθε δυσλεξικό άτομο αναπτύσσει ένα διαφορετικό ταλέντο λόγω κάποιων βασικών νοητικών ικανοτήτων. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά μοιράζονται όλοι οι δυσλεξικοί ώστε να: 

 

  • έχουν την ικανότητα να σκέφτονται με εικόνες παρά με λέξεις
  • έχουν την ικανότητα να βιώνουν τη σκέψη τους ως πραγματικότητα
  • έχουν την ικανότητα να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται πολυαισθητηριακά.
  • έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τον κόσμο με ένα δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο.
  • έχουν αυξημένη συνείδηση του περιβάλλοντος
  • έχουν εξαιρετική διαίσθηση και διορατικότητα
  • έχουν μεγάλη περιέργεια
  • έχουν ζωηρή φαντασία