Προσανατολισμός & Αποπροσανατολισμός
Προσανατολισμός & Αποπροσανατολισμός

Όλοι ίσως έχουμε ακούσει τη λέξη προσανατολισμός. Σημαίνει να ξέρει κανείς πού βρίσκεται σε σχέση με την πραγματικότητα και το περιβάλλον.  Αντίθετα, ο αποπροσανατολισμός είναι μία κατάσταση που μπορεί να βιώσει ο καθένας. Ένα κοινό παράδειγμα είναι να νομίζουμε ότι κινούμαστε, όταν καθόμαστε σε ένα σταματημένο όχημα και βλέπουμε ένα άλλο όχημα να κινείται δίπλα μας. Ενώ δηλαδή στην πραγματικότητα δεν κινούμαστε, βιώνουμε κίνηση.

 

Πώς συνδέεται όμως ο αποπροσανατολισμός με τις μαθησιακές δυσκολίες;

 

Ενώ ο αποπροσανατολισμός είναι μία φυσιολογική λειτουργία και τον βιώνουμε όλοι, για τα δυσλεξικά άτομα είναι ένας τρόπος σκέψης! Όταν δηλαδή τους μπερδεύει κάποιο αντικείμενο στο περιβάλλον, χωρίς να το καταλαβαίνουν προκαλούν οι ίδιοι τον αποπροσανατολισμό, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουν τη σύγχυση. Ενώ αυτή η διαδικασία λειτουργεί για τα πραγματικά αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, δεν λειτουργεί με τις λέξεις και τα σύμβολα γιατί αυτά αντιπροσωπεύουν μόνο ήχους και ιδέες.

 

Αν λοιπόν μία λέξη ή σύμβολο τούς μπερδέψει, θα χρησιμοποιήσουν τον αποπροσανατολισμό για να αποφύγουν τη σύγχυση. Κατά τη διάρκεια όμως του αποπροσανατολισμού, οι αισθήσεις  της όρασης, της ακοής, της ισορροπίας, της κίνησης και του χρόνου διαστρεβλώνονται. Με άλλα λόγια διαστρεβλώνεται η αντίληψη. Αυτό που αντιλαμβάνονται νοητά σαν αληθινό, στην πραγματικότητα δεν είναι. Έτσι, το άτομο παραμένει συγχυσμένο και εκεί αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους τα συμπτώματα της δυσλεξίας και των άλλων μαθησιακών δυσκολιών.

 

 

Αυτό ακριβώς λείπει στο δυσλεξικό άτομο. Ο έλεγχος των διαστρεβλωμένων αντιλήψεων. Και πάνω σε αυτό ακριβώς τον εκπαιδεύουμε! Μέσα από την Αγωγή Προσανατολισμού Davis® το άτομο αποκτά ικανότητα να κλείνει το διακόπτη του αποπροσανατολισμού. Έτσι, θα είναι προσανατολισμένο και αυτό που θα καταγράφουν τα αισθητήρια όργανα θα συμφωνούν απόλυτα με το περιβάλλον του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνει λάθη, να μη νιώθει πλέον απογοήτευση και να μην καταφεύγει σε καταναγκαστικές συμπεριφορές. Τότε θα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να εξαλείψει όλα τα συμπτώματα της Δυσλεξίας.