Πρόγραμμα Ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές
Πρόγραμμα Ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές

 

Η Καλύτερη Εκκίνηση: Οι Μικροί Μαθητές αξίζουν να έχουν την καλύτερη δυνατή αρχή.

 

Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που βιώνουν τις μεθόδους Davis® σε προ-αναγνωστικό ή προσχολικό επίπεδο (5-7 ετών) έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 

  • Είναι σχεδόν απίθανο να αναπτύξουν κάποια μαθησιακή δυσκολία.
  • Είναι πολύ πιθανό να πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους σε προγράμματα χαρισματικών παιδιών.
  • Η βασική αναγνώριση των λέξεων θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα από άλλα παιδιά της ηλικιακής τους ομάδας.

 

 

Το Πρόγραμμα Ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα βελτίωσης της μάθησης από έναν εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο σύμβουλο Davis®. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, ο σύμβουλος συνεργάζεται απευθείας με το παιδί και ταυτόχρονα παρέχει πρακτική κατάρτιση και καθοδήγηση στον συμμετέχοντα γονέα ή σε άλλο μέλος της οικογένειας.

 

Στόχοι:

Ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στην αρχή της μαθησιακής τους πορείας!

 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Να παρέχει δεξιότητες διά βίου μάθησης σε νεότερα παιδιά μέσω της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του συμβούλου, του παιδιού και του γονέα (-ων).
  • Να δώσει στον έναν ή και τους δύο γονείς του παιδιού ή σε ένα άλλο άτομο υποστήριξης επαρκείς δεξιότητες για να συνεχίσουν τη συνεργασία μέσω του εγχειριδίου.
  • Να παρέχει στα παιδιά τις εννοιολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης.

 

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές παρέχει σημαντικά εργαλεία στους νέους αναγνώστες. Μέσω της μοναδικής φιλοσοφίας του προγράμματος, οι γονείς ή τα άλλα μέλη της οικογένειας αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να παρέχουν στο παιδί συνεχή ποιοτική υποστήριξη. Οι τεχνικές μάθησης και οι δραστηριότητες είναι σημείο-κλειδί για το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Έτσι το παιδί βιώνει την επιτυχία σε ένα διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο περιβάλλον. Μέσω της ενεργούς συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο γονέας κερδίζει τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μάθηση του παιδιού στο σπίτι.

 

Συνήθως, ο Σύμβουλος θα προγραμματίσει 25-30 ώρες με τον μαθητή και τον γονέα, με ημερήσιες συνεδρίες που δεν υπερβαίνουν τις τρεις ώρες. Τουλάχιστον το μισό μέρος του προγράμματος ή περισσότερο θα περιλαμβάνει επίσης το γονέα ή το άτομο υποστήριξης που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να βοηθήσουν το παιδί με τις νέες δεξιότητες και τεχνικές.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι μαθητές θα λαμβάνουν πάντα το Εγχειρίδιο Davis Αρχάριων Μαθητών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο σπίτι για την συνέχεια του προγράμματος.

 

Μέσω του Προγράμματος, θα μάθετε τις ίδιες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω των Μαθησιακών στρατηγικών Davis®. Για περισσότερες πληροφορίες για τον καινοτόμο σχολικό πρόγραμμα και των ερευνών πίσω από αυτό, επισκεφθείτε την σελίδα www.davislearn.com

 

                                                                                                         

Κωνσταντίνος Π. Πολυχρόνης

Φιλόλογος - Ειδικός Παιδαγωγός

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Davis®