Η "καραμέλα" της Δυσλεξίας
Η

Δυστυχώς στις μέρες μας ο όρος δυσλεξία έχει γίνει «καραμέλα», κυρίως όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο. Η δυσλεξία όμως είναι ένα μυστήριο και πριν αναφερθούμε σε αυτήν, θα πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά 4 στοιχεία:

 

1.       Κίνητρο και Προσπάθεια: όταν ένα παιδί δεν προσπαθεί γιατί ίσως δεν έχει κάποιο κίνητρο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσλεξία

2.       Φυσιολογικές σχολικές οδηγίες: αν ένα παιδί δεν έχει διδαχθεί κάτι σωστά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσλεξία

3.       Φυσιολογικό κοινωνικό περιβάλλον: αν ένα παιδί δεν μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσλεξία.

4.       Φυσιολογικό όριο νοημοσύνης και άνω: αν ένα παιδί είναι κάτω από τα φυσιολογικά όρια και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσλεξία.

 

Για δυσλεξία μπορούμε να μιλήσουμε όταν τα παραπάνω είναι φυσιολογικά. Αν κάτι δεν είναι φυσιολογικό, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αν το διορθώσουμε και ακόμα συνεχίζουν να υφίστανται οι δυσκολίες, τότε πάλι μπορούμε να αναφερθούμε στον όρο.