Υπερλεξία ή Δυσλεξία;
Υπερλεξία ή Δυσλεξία;

 

Τα παιδιά με υπερλεξία επιδεικνύουν μία πρόωρη και έντονη γοητεία με τα γράμματα, τους αριθμούς, τα μοτίβα και τα λογότυπα καθώς και μία αυτοδίδακτη και πρόωρη ικανότητα στην ανάγνωση, την γραφή, την ορθογραφία ή τους υπολογισμούς, συνήθως πριν την ηλικία των πέντε. Ταυτόχρονα όμως, έχουν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση του προφορικού λόγου καθώς και με την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους.

 

 

Παρόλο που έχουν αποκτήσει από νωρίς την αναγνωστική ικανότητα, αυτό κάνει την υπερλεξία πολύ διαφορετική από την δυσλεξία. Όμως, και οι δύο καταστάσεις έχουν τη ρίζα τους στις δυσκολίες με την κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας. Ένα παιδί με υπερλεξία συχνά είναι πολύ έξυπνο, μαθαίνοντας περισσότερο από οπτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται μπροστά του. Ενώ μπορεί εύκολα να χειριστεί και να καταλάβει τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας και των εννοιών, έχει προβλήματα με τον προφορικό λόγο. Αντίθετα, το παιδί με δυσλεξία έχει δυσκολίες με τα σύμβολα αλλά είναι ικανό να επικοινωνεί καλά προφορικά και να κατανοεί τις γλωσσικές έννοιες που του δίνονται.

 

 

Χρήσιμο

Είναι πιθανόν ένα παιδί να μάθει να διαβάζει από νωρίς χωρίς να έχει υπερλεξία. Πολλά χαρισματικά παιδιά αποκτούν εύκολα αναγνωστικές δεξιότητες από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων χρόνων. Καμιά φορά όμως, ακόμα και ένα παιδί με δυσλεξία θα μπορούσε να έχει από νωρίς καλή ανάγνωση, αλλά η δυσλεξία ίσως διαγνωστεί αργότερα όταν στο παιδί θα παρουσιαστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες, γραφής ή ορθογραφίας.