Η σημασία των λέξεων και η ταχύτητα αποκωδικοποίησής τους
Η σημασία των λέξεων και η ταχύτητα αποκωδικοποίησής τους

Η εμπειρογνώμονας της Δυσλεξίας Μάριαν Γουλφ λέει: "όσο περισσότερα γνωρίζουμε για μια λέξη, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να την διαβάσουμε ".

 

Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος αναγνωρίζει τις λέξεις με συγκεκριμένες έννοιες πιο γρήγορα από τις αφηρημένες, και ότι οι λέξεις οι οποίες σχετίζονται με μεγαλύτερα μεγέθη αναγνωρίζονται πιο γρήγορα από τις λέξεις που σημαίνουν κάτι μικρότερο. Για παράδειγμα, σε δοκιμές που έγιναν φάνηκε ότι όλοι ανταποκρίθηκαν πιο γρήγορα στη λέξη "ελέφαντας" απ’ ότι στη λέξη "ποντίκι".Η ταχύτερη απόκριση για συγκεκριμένες λέξεις φαίνεται να συνδέεται με τις οπτικο - χωρικές επιρροές τους: κάτι που φέρνει στο νου μια νοητική εικόνα από κάτι μεγάλο, φαίνεται να είναι ένα πολύ πιο ισχυρό δείγμα για την νοητική προσοχή.Με τις αφηρημένες λέξεις συμβαίνει κάτι διαφορετικό στην πράξη. Δοκιμές έδειξαν ότι όσοι συμμετείχαν ανταποκρίθηκαν πιο γρήγορα σε λέξεις όπως "παράδεισος" ή "καταστροφή" (ιδέες που σχετίζονται με την αίσθηση του "μεγάλου") παρά στο "ταπεινός" ή "στενός" (έννοιες που συνδέονται με την αίσθηση του "μικρού"). Οι διαφορές αυτές φαίνεται να οφείλονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής διέγερσης σε λέξεις που συνδέονται με μεγάλες ιδέες.Οι ερευνητές εξηγούν:


Μεγαλύτερες έννοιες (π.χ. καταστροφή) τείνουν να καταλαμβάνουν ένα "μεγαλύτερο" εύρος στην συναισθηματική και κοινωνική μας κατάσταση από τις μικρότερες έννοιες. Η πρόσβαση σε ένα πλουσιότερο δίκτυο σημασιολογικών πληροφοριών χορηγεί στις έννοιες που αφορούν σε μεγαλύτερα μεγέθη, ένα γνωστικό πλεονέκτημα έναντι των εννοιών που αφορούν σε μικρότερα μεγέθη ως προς την αναγνώριση των λέξεων.Αυτά τα ευρήματα ρίχνουν φως στην πρόωρη ανακάλυψη του Ron Davis ότι οι δυσλεξικοί τείνουν να δυσκολεύονται σε μικρές, αφηρημένες λέξεις της γλώσσας. Οι λέξεις εναύσματα Davis® είναι οι πολύ μικρές βοηθητικές λέξεις της γλώσσας: δεν είναι μόνο οι λέξεις όπως " να " ή " σε " ορθογραφικά μικρές και αφηρημένες, αλλά και η σημασία τους επίσης τείνει να έχει χαμηλή συναισθηματική απήχηση.