Η Δυσπραξία στη Γραφή
Η Δυσπραξία στη Γραφή

Έστω λοιπόν ότι ένα παιδί βιώνει τη Δυσπραξία και πρέπει να σχεδιάσει ένα γράμμα που διαπερνά την κεντρική γραμμή του σώματός του, ας πούμε το Α. Για κάποιον που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προσανατολισμού, βλέποντας το Α, αυτό που βλέπει είναι οι συμμετρίες του. Δηλαδή, δύο ευθείες διαγώνιες γραμμές που συναντώνται στην κορυφή στο κέντρο.

 

Ένα άτομο όμως που δεν μπορεί να περάσει το εμπόδιο της κεντρικής γραμμής του σώματός του, δεν μπορεί να κοιτάξει το γράμμα ευθεία. Βλέπει μόνο το μισό. Για να το δει ολόκληρο θα πρέπει να αλλάξει το σημείο της προσοχής του ώστε το γράμμα να είναι ολόκληρο στη μια πλευρά του.

 

Όταν όμως το κάνει αυτό, χάνεται και η συμμετρία του γράμματος. Οι διαγώνιες γραμμές ίσως φαίνονται καμπύλες και το πιο πιθανόν είναι να μην συναντώνται στην κορυφή στο κέντρο. Έτσι, το πρόβλημα της γραφής του είναι στην ουσία πρόβλημα της αντίληψής του. Όταν μάλιστα προσπαθήσει να γράψει το Α, αυτό που κάνει είναι να πολλαπλασιάζει τις αντιληπτικές του διαστρεβλώσεις.

 

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει στο μυαλό του παιδιού αυτού είναι ότι το μυαλό του δεν έχει δει ποτέ ευθείες και διαγώνιες γραμμές. Και αφού δεν έχει δει ποτέ, πώς το μυαλό του να δώσει οδηγίες στο χέρι του για να τις σχεδιάσει;

 

Ακόμα και ο δάσκαλος έχει μάθει στο εν λόγω παιδί να κρατάει σωστά το μολύβι αλλά και πάλι δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Επειδή το παιδί δεν βλέπει τις συμμετρίες των γραμμάτων, καμία παραδοσιακή οδηγία δεν θα κάνει τη διαφορά στη γραφή του. Δεν έχει σημασία πόσα μοντέλα του «πώς θα πρέπει να είναι ένα γράμμα» θα σχεδιάσει, γιατί πολύ απλά το μυαλό του δεν μπορεί να αντιληφθεί με ακρίβεια τις εικόνες των μοντέλων και έτσι δεν θα τις κάνει ποτέ σωστά. Ακόμα και μετά από χρόνια εξάσκησης, το παιδί δεν θα είναι ικανό να δει ευθείες ή διαγώνιες γραμμές μέχρι να μάθει τον προσανατολισμό. Η γραφή του Α θα είναι κάπως έτσι:

 

                                       

 

Και αν αυτό φαίνεται δύσκολο, φανταστείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στις τεμνόμενες διαγώνιες γραμμές, όπως είναι το Μ, Ν ή στα αγγλικά το γράμμα W επειδή η έλλειψη συμμετρίας διαστρεβλώνει την αντίληψη των τεμνόμενων σημείων.  

 

Μέσα λοιπόν από την Αγωγή Προσανατολισμού Davis®, το άτομο αποκτά άμεσα τον προσανατολισμό του και το μυαλό πλέον θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε νέες νευρικές οδούς για πρώτη φορά!