Η διαφορά της μεθόδου Davis®
Η διαφορά της μεθόδου Davis®

Η δυσλεξία είναι το αποτέλεσμα μιας έμφυτης νοητικής ικανότητας, ένα χάρισμα.

Σε αυτό το νοητικό ταλέντο βασίζεται το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis® ώστε να αντιμετωπιστεί η μαθησιακή δυσκολία. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης.

 

 

Όταν τα άτομα αναγνωρίσουν το χάρισμα που έχουν, η αυτοεκτίμηση και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ανανεώνεται. Παράλληλα, όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούν μεθόδους μελέτης που εναρμονίζονται με τα ταλέντα τους, τότε η πρόοδος είναι ραγδαία.

 

Μερικοί από τους τρόπους που το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis® διαφέρει από άλλα προγράμματα είναι οι παρακάτω:

 

Η μέθοδος Davis® δε βασίζεται σε οδηγίες με βάση τα φωνήματα.

Αφού οι δυσλεξικοί σκέφτονται με εικόνες, έχουν δυσκολία να σκεφτούν με τους ήχους των λέξεων. Συνεπώς, είναι δύσκολο γι’ αυτούς να διαβάσουν σπάζοντας τις λέξεις στα ηχητικά συστατικά τους. Αντί λοιπόν να δώσουμε σε αυτά τα άτομα μία μέθοδο που είναι δύσκολη και όχι έμφυτη, η μέθοδος Davis® δίνει μία πολυαισθητηριακή προσέγγιση κάτι που είναι πιο εύκολο για αυτά τα άτομα να χρησιμοποιήσουν και να μάθουν. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μία ραγδαία πρόοδο σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους. Έτσι τα άτομα γίνονται ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές Davis®.

 

Η μέθοδος Davis® δεν βασίζεται στην επανάληψη.

Τα δυσλεξικά άτομα δυσκολεύονται να θυμούνται πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως. Η επανάληψη είναι χάσιμο χρόνου γι’ αυτά τα άτομα και το μόνο που γίνεται είναι να αυξάνεται η απογοήτευσή τους. Δεν διατηρούν τις πληροφορίες που δέχονται, έως ότου καταλάβουν πώς ταιριάζουν αυτές οι πληροφορίες στη «μεγάλη εικόνα».

 

Η μέθοδος Davis® δεν στηρίζεται σε υλικά όπως χρωματιστές διαφάνειες ή σε βιβλία εκτυπωμένα με μεγαλύτερες γραμματοσειρές.

Η δυσλεξία είναι μία αναπτυξιακή μαθησιακή δυσκολία και δεν είναι αποτέλεσμα προβλημάτων που σχετίζονται με την όραση ή την ακοή. Ενώ υπάρχουν συσκευές ή υλικά που ίσως φαίνονται να κάνουν την ανάγνωση ή τη γραφή πιο εύκολες, η χρησιμοποίηση τέτοιων συσκευών δεν βοηθάει τα δυσλεξικά άτομα να λειτουργήσουν φυσιολογικά.

 

Η μέθοδος Davis® δεν βασίζεται σε φάρμακα ή θεραπείες με βότανα.

Είναι πολύ σημαντικό τα δυσλεξικά άτομα να αποκτήσουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Αφού η δυσλεξία δεν είναι ασθένεια ή ψυχιατρική πάθηση, τα φάρμακα δεν είναι κατάλληλα και το μόνο που κάνουν είναι να εμποδίζουν τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου.

 

 

[Το παραπάνω άρθρο είναι μετάφραση από το πρωτότυπο και έχει την άδεια της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας Davis®.]