Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
 • Τι είδους μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει η μέθοδος Davis®;

  Πολλές μαθησιακές δυσκολίες πηγάζουν από την ίδια αιτία. Εκτός από τη διόρθωση της Δυσλεξίας, η μέθοδος Davis® έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), τη Δυσαριθμησία,τη Δυσπραξία και τα Προβλήματα Γραφικού Χαρακτήρα

 • Πόσο διαρκεί το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®;

  Tο Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®  παρέχεται εξατομικευμένα, αφού τα συμπτώματα για κάθε άτομο είναι διαφορετικά, και είναι διάρκειας 30 ωρών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες (συνήθως Δευτέρα - Παρασκευή) για 6 ώρες (συνήθως 9:00 - 16:00). Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος γίνονται συχνά μικρά διαλείμματα καθώς και ένα μεγάλο διάλειμμα 1 ώρας για φαγητό. Μαζί με το άτομο εκπαιδεύεται συνήθως και κάποιος γονέας ή άλλο μέλος της οικογένειας του ατόμου σε κάποιες βασικές τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υποστήριξή του στο σπίτι μετά το τέλος του Προγράμματος. 

 • Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος;

  Συνοπτικά υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες:

 • Το παιδί μου δεν πάει ακόμα σχολείο αλλά γράφει γράμματα και λέξεις ανάποδα. Είναι μικρό για αξιολόγηση δυσλεξίας;

  Συχνά παρατηρείται τα παιδιά που είναι κάτω των 6 ετών να αντιστρέφουν γράμματα και αριθμούς. Αυτό από μόνο του δεν είναι σημάδι δυσλεξίας. Αν και από νωρίς τα παιδιά καταπιάνονται με την ανάγνωση και τη γραφή, ακόμα δεν είναι έτοιμα μέχρι να πάνε σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι φυσιολογικές. Επιπλέον, δεν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία μιας αξιολόγησης δυσλεξίας για τους ίδους λόγους. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μπορούν να αξιολογήσουν αν το παιδί τους είναι εν δυνάμει δυσλεξικό αν αντιληφθούν τόσο τις βασικές ικανότητες των δυσλεξικών όσο και τα 37 χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Υπάρχει όμως το Πρόγραμμα Ανάγνωσης για μικρούς μαθητές Davis® στο Κέντρο μας το οποίο παρέχει εξίσου καλές στρατηγικές για την εισαγωγή όλων των παιδιών στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά. 

 • Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®;

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω που στην Αξιολόγηση Αντιληπτικής Ικανότητας φαίνεται πως έχουν το χάρισμα της δυσλεξίας. Αντίθετα, το Πρόγραμμα Ανάγνωσης για μικρούς μαθητές Davis® απευθύνεται σε μικρότερης ηλικίας παιδιά (5-6 ετών).

 • Η μέθοδος Davis® απευθύνεται και σε ενήλικες δυσλεξικούς;

  Φυσικά! Επειδή οι ενήλικες είναι συνήθως πιο ώριμοι και με μεγαλύτερη αυτο-επίγνωση από τα παιδιά, η μέθοδος Davis®  έχει εξαιρετική επιτυχία και μάλιστα σε πολλούς τομείς και σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι ο Ron Davis ανακάλυψε τον τρόπο όταν ήταν 38 ετών και έπειτα για να αναπτύξει όλη τη μέθοδο συνεργάστηκε με συναδέλφους του που ήταν δυσλεξικοί. 

 • Το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis® λειτουργεί σε όλους;

  Το Πρόγραμμα αποτελεί σημείο εκκίνησης για την επίτευξη κάθε στόχου. Η μελλοντική πρόοδος καθορίζεται από τα κίνητρα του ατόμου και τη συνεχή χρήση της Κυριαρχίας στα Σύμβολα Davis®. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το άτομο να είναι πρόθυμο να κάνει το Πρόγραμμα και όχι επειδή κάποιος άλλος επιμένει. Μόνο έτσι θα συντελεστεί η επιθυμητή αλλαγή. 

 • Τι αποτελέσματα αναμένονται από το Πρόγραμμα;

   Το Πρόγραμμα παρέχει κάποια εργαλεία ώστε το άτομο να αποκτήσει:

  • Αυξημένη αυτοπεποίθηση και ικανότητα σε φυσικές δεξιότητες.
  • Γνώση για το πώς να εξαλείφει τη σύγχυση σε λέξεις και σύμβολα.
  • Ικανότητα να εστιάζει την προσοχή του.
  • Ικανότητα να αναγνωρίζει και να διορθώνει τους αποπροσανατολισμούς κατά βούληση.
  • Μία μέθοδο που εναρμονίζεται με τα ταλέντα του και που μπορεί να την χρησιμοποιήσει σε όλη του τη ζωή.
 • Τι γίνεται όταν τελειώσει το Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®;

  Η παρακολούθηση και η υποστήριξη είναι μέρος του Προγράμματος, ακόμα και όταν αυτό τελειώσει. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Εγχειρίδιο & Βιβλίο Ασκήσεων.
  • Σετ με όλα τα υλικά του Προγράμματος.
  • Εκπαίδευση σε μέλος της οικογένειας ή σε κάποιο δάσκαλο.
  • Έως τρεις επισκέψεις στο Κέντρο, ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Τηλεφωνικές διαβουλεύσεις.